Unang Sai Marsak Ho

- October 5, 2020 - -

lirik lagu unang sai marsak ho.
cipt : hendro galingging.

unang sai holanna marsak ho.
unang sai holan na muruk ho.
ale inang inang ni gellengku.

nang mulak tonga borngin au
sotung curiga ho tu au
posma roham da hasian
ai holan ho sasada ho dirohakki

* nang sipata so sadia pe inang
dapot nahusari nasadiron
ale inang inang ni gellenghu

tung ido pe hasianku
naboi tarbahen gogokki
unang manolsol rohami
posma roham tuhanta i manghokkop hita

tapasadama rohanta dainang
martangiang tu tuhanta i
asa dilehon pasu pasu nagodang i

hasian boru ni rajakku
parsonduk bolonku da naburju
rohami nang rohakkon
tapasada rap satahi saoloan

error: Content is protected !!