Unang Gabusi Au Ito

- October 5, 2020 - -

lirik lagu unang gabusi au ito.
cipt : anton siallagan.

tarsongon sukkun sukkun ni pandita i.
ditikki na mamasu masu i.
molo na olo ho, dokkon ma olo.
songoni ma sukkun sukkun mi tu au.

hata na pinasahatmi tu au ito
gomos doi hu peop hasian
sude nanidokmi naoloakku do
alai unang gabusi au

sakkidop mata do janjim tu au ito
songon mataniari bonom botari nai
laos mago songoni holong i rohami
dukkon ditanda ho siboru na ummuli i

hatam mandok tu au sasada ho ito
hape marbuni buni ho dipudikki ito
dang olo au ito molo mardua holong ho tu au
dang olo au ito molo mardua holong ho tu au

hata na pinasahatmi tu au ito
gomos doi hu peop hasian
sude nanidokmi naoloakku do
alai unang gabusi au

sakkidop mata do janjim tu au ito
songon mataniari bonom botari nai
laos mago songoni holong i rohami
dukkon ditanda ho siboru na ummuli i

hatam mandok tu au sasada ho ito
hape marbuni buni ho dipudikki ito
dang olo au ito molo mardua holong ho tu au
dang olo au ito molo mardua holong ho tu au

error: Content is protected !!