Masihol

- October 5, 2020 - -

lirik lagu masiho.
cipt : charles malau.

hundul ma au sasada au.
ditonga ni borngin i ito.
tarsunggul ma tu rohangkon.
sude naung salpu i tahe ito.
masihol au ito, malungun tung malungun au.
sai naeng pajumpang dohot ho.

olo sipata manetek ilu
so panagaman hasian
olo tarsunggul ma tu rohangku
sude naung salpu i tahe ito
masihol au ito, malungun tung malungun au
sai naeng pajumpang dohot ho

aut boi ma nian, pajumpang au dohot ho
ta ulahi songon naung salpu i
molo tung so rongkap pe tahe
hita nadua hasian
dang pola marsak au disi
alai loas majo au tung satokkin pe taho
lao makkaol gotting mi

olo sipata manetek ilu
so panagaman hasian
olo tarsunggul ma tu rohangku
sude naung salpu i tahe ito
masihol au ito, malungun tung malungun au
sai naeng pajumpang dohot ho

aut boi ma nian, pajumpang au dohot ho
ta ulahi songon naung salpu i
molo tung so rongkap pe tahe
hita nadua hasian
dang pola marsak au disi
alai loas majo au tung satokkin pe taho
lao makkaol gotting mi

error: Content is protected !!