Loja Ni Dainang

- October 6, 2020 - -

lirik lagu loja ni dainang.
cipt : abidin simamora.

tung loja do dainang.
na parorot au.
pagodang godang au.
sian na menek tu na magodang.

elek do soaram inang.
lao mamodai au.
asa marbisuk au.
jala pittor marrohai.

mauliate ma inang.
dipambahenanmi.
nungnga dibahekko inang.
nasa tolap ni gogomi.

tung gogo ni tangiangmi.
di pangasahokko inang.
mamboan lakkakki inang.
tu dalan na dumenggan i.
o inang naburju.

elek do soaram inang.
lao mamodai au.
asa marbisuk au.
jala pittor marrohai.

mauliate ma inang.
dipambahenanmi.
nungnga dibahekko inang.
nasa tolap ni gogomi.

tung gogo ni tangiangmi.
di pangasahokko inang.
mamboan lakkakki inang.
tu dalan na dumenggan i.
o inang naburju.

mauliate ma inang.
dipambahenanmi.
nungnga dibahekko inang.
nasa tolap ni gogomi.

tung gogo ni tangiangmi.
di pangasahokko inang.
mamboan lakkakki inang.
tu dalan na dumenggan i.
o inang naburju.

error: Content is protected !!